Josep López, 61 anys. Professor universitari.

Crec que la llei ja és prou àmplia, i si s’endureix es podria acabar afeblint els drets de l’acusat. Un pressumpte maltractador, que encara no ha estat jutjat, es trobaria en una situació molt dèbil.

Israel Amaya, 14 anys. Estudiant

Ho trobo molt bé. Considero que un acusat de maltractaments a la seva dona, pot també fer mal als seus fills. Per tant, trobo lògic que se’ls hi negui la pàtria potestat mentre estiguin processats.

Raquel Pérez, 23 anys. Perruquera

Trobo que està bé, i encara s’hauria d’endurir més. Crec que és una xacra que pateix tota la societat i les dones en particular, i per tant s’ha d’eradicar sent molt dur amb el maltractador.

Salvador Segarra, 51 anys. Mecànic

Penso que cada cas s’hauria d’estudiar molt minuciosament, abans de fer veredictes generalitzats. Cada persona i relació de parella és un món, que s’ha de conèixer i personalitzar.

Maria Hernández, 54 anys. Mestressa de casa

No s’ha de generalitzar, però estic d’acord en què s’ha d’endurir la llei. És complexe, perquè es podria vulnerar els drets de l’homa, però el maltractament s’ha d’eradicar sigui com sigui.