Barcelona i els seus barris estan evolucionant cap a un model urbà on les persones i les necessitats de la vida diària de les veïnes estan al centre, amb carrers més passejables, amb més espai per al joc i per al verd urbà. Però per aconseguir que la vida de les veïnes de Barcelona millori és imprescindible que tinguin feines dignes i puguin posar en marxa els seus projectes de negoci. D’altra banda, no podrem tenir carrers plens de vida sense l’activitat del comerç de proximitat a tots els barris, on els veïns i veïnes puguin tenir a l’abast allò que necessiten i que alhora contribueix a tenir uns carrers més segurs. I tot això s’ha de fer tenint en compte les especificitats i necessitats dels districtes de la ciutat i els seus barris. Així, a Horta-Guinardó hem impulsat un Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) que des del 2016 és el full de ruta de les polítiques de promoció econòmica i ocupació del nostre districte, tenint en compte la realitat, les necessitats i els actors socials dels barris i on hem invertit ja més de 12 milions d’euros. El nou Pla 2018-22 se centra en el desenvolupament i l’economia de proximitat, l’ocupació de qualitat, el nou lideratge públic i la promoció de l’economia social i solidària.

Un dels projectes més destacats del nostre PDE ha estat l’espai de La Clota Cotreball, creat el 2019: un projecte d’activació socioeconòmica que ofereix espai de treball a persones i projectes d’emprenedoria interessants per al territori, actualment amb 30 projectes i més de 40 persones cotreballadores de diversos àmbits, dels quals destaquen els projectes de l’àmbit tèxtil. La contraprestació per a l’ús gratuït de les instal·lacions consisteix a realitzar accions específiques de retorn social que dissenyen conjuntament les entitats d’Horta-Guinardó amb cada cotreballador i cotreballadora, atenent als seus perfils i les necessitats del territori. Mostra de la vitalitat del projecte és La Clota Market, la Festa del Tèxtil d’Horta-Guinardó que s’organitza el 7 de maig al mateix cotreball i al parc de les Rieres d’Horta, un espai de trobada on es mostraran tant projectes productius tèxtils del territori i de la ciutat, com projectes comunitaris en l’àmbit tèxtil i de costura, amb una mirada sostenible i de transformació social.

Un altre programa desenvolupat al districte ha estat Impulsem el que fas, del qual ara s’acaba de tancar la 6a edició. Un programa d’ajuts que enguany dedica 2,9 milions d’euros (per a uns 180 o 200 projectes) a dinamitzar l’economia de proximitat, tot impulsant la creació de negocis sorgits del teixit socioeconòmic dels barris. A Horta-Guinardó en les 5 edicions anteriors s’han aprovat 21 projectes i 15 més compartits amb altres districtes. Alguns exemples concrets són el Nou Bar Soto a Horta, reobert el darrer mes de setembre; la botiga Solidança a Horta, que recicla i ven roba de segona mà (contribuint a l’economia circular i creant 5 llocs de feina); el projecte de Mercat de Pagès al Guinardó, que ja s’ha consolidat com una cita de l’alimentació de proximitat a la plaça Maragall cada dissabte; l’obrador de pizza artesanal Massalab a la Teixonera, o les rutes de turisme sostenible a Sant Genís i Teixonera.

El foment de l’ocupació de qualitat és un altre objectiu central del PDE d’Horta-Guinadró, i per això hem impulsat la Xarxa de Foment de l’Ocupació, per coordinar esforços en matèria d’ocupació, aglutinant les diverses entitats d’orientació laboral i desenvolupament socioeconòmic del territori. També està previst tornar a impulsar una taula d’empreses que esdevingui un interlocutor que es coordini amb la Xarxa de Foment de l’Ocupació. En aquest sentit, estem treballant en un protocol d’ocupació que connecti les persones del districte en recerca de feina amb empreses del mateix districte, i en un catàleg d’entitats (també del districte) que promouen la inserció laboral. Una peça fonamental en aquesta estratègia és l’espai de referència en foment de l’ocupació a Horta-Guinardó, Ca n’Andalet, situat al barri del Carmel, que compta també amb un Punt de Defensa de Drets Laborals.

Per acabar, un altre dels punts claus del PDE és el suport al comerç de proximitat. Així, el 2019 vam llençar la nova web de comerç del Districte, molt útil per trobar negocis per tipus d’activitat econòmica i per barri, i vam reformar el Mercat de la Vall d’Hebron i Teixonera, amb la innovació de la instal·lació d’un hort urbà al seu terrat, el més gran a l’estat en un edifici, on es fan activitats dinamitzades obertes a tota la ciutadania. També hem començat a fer millores del Mercat del Carmel, i aviat encetarem la reforma del Mercat d’Horta, que respectarà la seva estructura històrica.

En definitiva, estem fent tots els esforços per revitalitzar l’economia del nostre districte, promovent la creació de llocs de feina de qualitat i la transició verda de l’economia, en benefici de les veïnes i veïns d’Horta-Guinardó.