El Departament d’Educació no veu la gravetat de la pandèmia des dels seus despatxos. Els qui som a l’aula estem esmaperduts davant els canvis de decisions i manca de previsió del conseller. Resulta obvi que a Secundària, amb més de 30 alumnes per aula, mascaretes lliures i higiene com es pugui, el nombre d’infeccions per la Covid-19 pujarà com l’escuma. A més, enviar els docents a aquest calvari resultarà tota una execució. Qui no ho vegi és un il·lús. Però a tot això cal afegir transgressions flagrants de la normativa sanitària en els nostres centres. Si es prohibeixen les trobades de més de deu persones en qualsevol lloc, a molts instituts s’han donat reunions atapeïdes de desenes de docents sense mascareta on se’ls diu que hauran de fer més hores laborals fora del marc legal. Això sí, el Departament parla dels grups estables com el gran fre a la Covid-19, la qual cosa, i per a qui coneix l’aula, sap que és una idea impossible i concebuda per qui no treballa en un institut. Tot plegat sembla que obrir així les aules serà per deixar contents als progenitors, votants potencials, sacrificant la minoria electoral dels docents. La pregunta és, si hi ha un sol mort sota aquesta irresponsabilitat, quina cara posarà en Bargalló?