Desenvolupar el Parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai pel veïnat i un nou punt d’interès de la ciutat. Aquest és un dels reptes que encara la regidora del Districte, Francina Vila, ara que travessa l’equador del seu mandat al capdavant d’Horta-Guinardó. Així ho ha expressat en una trobada on ha fet una valoració dels dos primers anys de gestió del Govern municipal i ha presentat els objectius de futur.

La segona meitat del mandat arrenca amb el compromís de continuar les tasques de regeneració urbana. En aquest sentit, s’iniciarà la primera fase de neteja, il·luminació i delimitació del Parc dels Tres Turos, millorant els seus accessos i el seu entorn.

A més, entre els projectes més emblemàtics previstos pels propers dos anys també destaca la finalització de les obres a l’illa de l’UA3, al barri del Guinardó. En aquest espai es preveu la construcció del Mercat i de la nova escola bressol. També es té en compte finalitzar l’aparcament i l’habitatge protegit, vetllar per la construcció de la residència i centre de dia i el CAP, i iniciar els tràmits per equipar i posar en marxa el Casal de joves.

PROJECTES REALITZATS

Durant aquest mandat, s’ha dotat d’un nou espai de trobada i de jocs el barri de Can Baró amb l’urbanització de la Plaça Vista Park i s’ha reurbanitzat la Plaça Maragall, al Guinardó. Aquest darrer espai, s’ha convertit també en una zona d’ús dels comerciants, que enguany l’han utilitzat per realitzar la primera Desfilada de Moda que ha organitzat l’Eix Maragall.

Al barri del Carmel s’ha construït un aparcament soterrat amb 200 places i s’ha urbanitzat la Plaça Salvador Allende i els carrers del seu entorn, Batet i Hortal.

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Sortir de la crisi i generar riquesa i llocs de treball. La reactivació econòmica del Districte ha estat el segon pilar fonamental de l’acció de govern. Entre les diverses accions que s’han realitzat per assolir aquesta fita destaquen el Pla de Promoció Turística i Cultural i el Pla d’Acció Comercial d’Horta-Guinardó.

El primer pla té per objectiu posicionar turísticament els barris del Districte a partir d’un seguit d’accions, totes elles sota el paraigua de la marca Horta-Guinardó: La Ciutat de l’Aigua. Aquest projecte s’està traduint en el disseny de nou itineraris per a vianants, rutes històriques, culturals i paisatgístiques pels onze barris del Districte, o el programa Horta-Guinardó de Cinema.

D’altra banda, amb l’objectiu de potenciar i donar suport a la principal activitat econòmica dels barris i generar llocs de treball, s’ha posat en marxa el Pla d’Acció Comercial. Els eixos d’aquesta iniciativa són la formació dels comerciants, la promoció del comerç i l’esforç per a potenciar l’associacionisme. A més, des del mes de juny funciona el web del comerç d’Horta-Guinardó, on hi ha promocions i notícies d’actualitat del sector.

ATENCIÓ A LES PERSONES

Pel que fa a l’atenció a les persones, la regidora Vila ha destacat la tasca desenvolupada en aquests dos anys posant en marxa el projecte Convivència i Salut, especialment al barri de Sant Genís dels Agudells. Es tracta d’una iniciativa pionera a la ciutat que té per objectiu treballar amb persones que pateixen malalties mentals i promoure el civisme a l’espai públic.

D’altra banda, també s’ha impulsat el projecte Radars, que vetlla per les persones grans, al Guinardó i Baix Guinardó, i s’ha dut a terme el projecte Temps de Barri, Temps per a tu; per a dotar de temps lliure als cuidadors de persones amb diversitat funcional.

ESPAIS DE TROBADA

El Govern municipal també ha donat un nou impuls als Centres Cívics i Casals de Barri. S’ha millorat l’oferta de la programació d’aquests equipaments i s’ha apostat per implantar un nou model de tallers i accions formatives.

A més, el Districte ha volgut donar suport a les entitats amb la creació de nous espais de trobada. En aquest sentit, destaca la creació d’un espai polivalent a Montbau i un altre a la Teixonera, on es duran a terme i es dinamitzaran les activitats que organitzen les pròpies entitats de cada barri.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram