El pròxim mes de juny començaran les obres d’ampliació i millora de les instal·lacions de la biblioteca Montbau amb una inversió de més d’1,2 milions d’euros, que permetrà fer-hi una ampliació de 141 metres quadrats i la construcció d’un nou cos de 167 metres quadrats en el pati existent entre les dues construccions. Les obres també permetran millorar l’accessibilitat i l’aïllament tèrmic i fer una reorganització dels espais interiors que en total suposarà una ampliació dels actuals 539 metres quadrats fins a 842.

Les obres també contemplen substituir l’accés principal, actualment situat al carrer Àngel Marquès, per un nou accés a peu a través del jardí de la cantonada del carrer de l’Arquitectura, tot i que es mantindrà l’accés secundari existent situat a l’extrem oposat pel carrer Àngel Marquès com a sortida d’emergència i per accedir independentment a la sala polivalent fora d’horari de biblioteca. Finalment es potenciarà l’organització de l’espai en forma d’espina, a la qual s’accedirà des d’un dels seus extrems, i l’actual espai infantil, que es traslladarà a una posició més central de la biblioteca per aconseguir incrementar-ne la superfície i visibilitat, deixant la seva antiga ubicació disponible per ser ocupada per la sala polivalent.