Els pisos es faran a l’avinguda de l’Estat de Catalunya. Foto: Google Maps

L’Ajuntament va adjudicar a finals d’any, a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (Imhab), tres solars municipals on es construiran diferents promocions d’habitatge assequible. Una de les promocions és al barri de la Clota, concretament al número 15-17 de l’avinguda de l’Estat de Catalunya.

En el cas de la Clota, la promoció constarà de 124 pisos i la tirarà endavant la cooperativa Fem Ciutat. Tal com van explicar des de l’Ajuntament, la gran majoria d’aquests pisos seran per vendre en la modalitat de dret de superfície per un termini de 75 anys. Una altra part, aproximadament el 10%, serà per a lloguer.

Als baixos de tots els edificis hi haurà espai per a locals comercials, una part dels quals també se cedirà a l’Imhab per tal que puguin fer-los servir algunes entitats.