búnquers del Carmel

L’Ajuntament no es planteja cobrar entrada. Foto: Marta Vidal/ACN

El regidor del Districte d’Horta-Guinardó, Lluís Rabell, ha explicat que el consistori barceloní està avaluant com evitar la massificació turística de la zona, que els veïns pateixen al carrer i al transport públic. De moment l’Ajuntament no es planteja cobrar entrada a la zona com es fa al parc Güell.

Segons Rabell, cal canviar la imatge que es té de les bateries antiaèries i donar-los un significat més cultural, arqueològic, històric i museístic. D’aquesta manera, es vol evitar que es muntin ‘botellots’ a la zona. D’altra banda, Rabell ha assegurat que el bar que actua sense llicència a la zona no l’obtindrà i que s’estan seguint els tràmits administratius per tancar-lo definitivament.

El problema de l’amiant

A partir de dilluns que ve es duran a terme noves intervencions de retirada d’amiant a l’àmbit del Turó de la Rovira. L’actuació es realitzarà després que s’hagi detectat la presència d’elements de fibrociment amb partícules d’aquest material en aquesta zona al voltant dels anomenats búnquers del Carmel. Arran dels diferents episodis de pluges fortes dels mesos d’estiu, l’Ajuntament va contractar una empresa especialitzada per fer una inspecció a la zona del Turó de la Rovira, a on històricament, quan es produeixen pluges fortes afloren restes soterrades de l’època del barraquisme. En total s’han localitzat uns 40 quilos d’amiant, menys que en altres episodis de pluges fortes.

Retirada immediata

Aquesta empresa ha treballat al llarg de tot el mes de setembre i ha identificat, geolocalitzat i mesurat els diversos fragments d’amiant-ciment que s’havien observat en diferents punts de l’entorn de les bateries antiaèries i del carrer de Marià Labèrnia. Els tècnics han dut a terme múltiples recorreguts per la zona afectada i han localitzat fragments d’elements amb aquest material, que suposa un risc per a la salut de les persones, molts d’ells concentrats a la zona de les bateries antiaèries i en concret en zones de més acumulació al vessant nord.

Fruit de la inspecció també s’ha comprovat que, a la mateixa zona de la bateria, han aparegut, també arran de les pluges fortes, altres elements de fibrociment instal·lats i desprotegits –com canonades senceres- que abans restaven enterrats, i que malgrat que en l’actualitat no suposen un risc, sí que en el futur poden constituir una font d’aquest tipus de residu.

Per tot plegat, la inspecció ha determinat la necessitat de dur a terme una recollida manual dels fragments d’amiant-ciment de forma generalitzada a aquesta àrea del Turó de la Rovira, incidint especialment a les zones on s’han detectat més concentració, així com la retirada immediata d’aquests elements sencers de fibrociment que han aflorat de nou, per prevenir afectacions futures.

Empresa especialitzada

Tots els fragments que es recullin es tractaran en una zona delimitada i protegida, i seran traslladats a la corresponent planta de gestió d’aquest tipus de residus especials. Les tasques d’aquesta empresa també inclouran la substitució dels baixants de fibrociment que encara existeixen a la zona, que seran substituïts per tubs de PVC. Un cop finalitzi la intervenció, el Districte continuarà duent a terme les inspeccions corresponents per verificar que la problemàtica no torni a aflorar.

Una solució “més definitiva”

El Districte ja fa anys que realitza intervencions de retirada d’elements de fibrociment en aquesta zona de la ciutat. La darrera es va dur a terme durant els treballs per la implantació de la nova tanca que s’ha posat a la zona. Això no obstant, les pluges i el moviment de terres de les capes superiors provoca que aquest tipus d’elements aflorin del subsol. Així doncs, atès que aquest és un problema recurrent en aquesta zona, el Districte està estudiant una solució tècnica que tingui un caràcter més definitiu: la naturalització de tot aquest entorn, que permetria fixar les terres amb vegetació i evitar l’aflorament d’aquests elements a la superfície en episodis de pluges fortes. De fet, ja s’ha dut a terme una prova pilot d’aquest sistema al Turonet de Can Bech, els resultats de la qual es troben en aquests moments en fase d’avaluació.