Ja hi ha més xinesos que equatorians a la ciutat

Al Districte hi ha un total de 21.221 immigrants empadronats, en concret el 12,6% de la població total del Districte, un percentatge que es manté igual que al 2010. En el conjunt de Barcelona la població és de 282.178 persones.

Les dades del padró municipal mostren que els fluxos migratoris s’estan estancant en alguns casos, i depenent de la nacionalitat, s’han aturat. Així, el nombre de residents a Barcelona s’ha estabilitzat, com clarament mostren les dades recollides al Districte, i es preveu que aquesta fase es perllongui durant una llarga temporada.

Els experts atribueixen aquesta parada en el flux d’immigració a la crisi econòmica. Amb l’actual situació, desapareix l’efecte crida degut a que hi ha menys oportunitats de feina i són menys les persones que s’atreveixen a provar sort.

PROCEDÈNCIA

La principal nacionalitat que arriba a la ciutat, ho fa des del Pakistan (23.281 persones), seguida dels italians (22.909) i en tercer lloc, i per primera vegada, dels xinesos (15.875).

ARRIBADA DE XINESOS

Els immigrants de procedència xinesa han desvancat als de procedència equatoriana que actualment són quarts (15.511 persones). Degut a aquest canvi, l’Ajuntament ha anunciat que la ciutat “es confirma com la porta d’entrada de la immigració asiàtica al sud d’Europa”. I això es corrobora quan les dades mostren que la comunitat filipina també ha augmentat la seva presència a Barcelona ocupant la desena posició al rànking (8.492 persones empadronades).