El Guinardó és el barri del districte amb més comerços. Foto: Ajuntament

L’informe municipal ‘Estudi de les Activitats Comercials a Barcelona 2019’ mostra com al conjunt del districte hi havia 359 comerços a finals de l’any passat en comparació el 2016. El 2016 la xifra era de 4.343 establiments comercials, mentre que el 2019 la xifra va caure fins als 3.984. Horta-Guinardó és, amb l’Eixample i Nou Barris, un dels tres districtes que ha perdut locals comercials des del 2016.

Més concretament, l’estudi també apunta que a Horta-Guinardó tenen un pes molt important els comerços alimentaris, ja que representen el 45% del total. Aquest percentatge només és més alt a Nou Barris (46,2%).

Pel que fa al comerç no alimentari, que engloba negocis com ara estancs, drogueries, farmàcies, botigues de dietètica i nutrició i tots aquells que tenen a veure amb els carburants i els combustibles, representa el 16% de l’entramat comercial, mentre que els serveis immobiliaris i financers són el 34,7%.

DENSITAT COMERCIAL
Un altre aspecte que analitza l’estudi és la densitat comercial del districte, un concepte que serveix per conèixer quants locals amb ús comercial hi ha per cada 100 habitants. En aquest cas, Horta-Guinardó se situa a la cua de tots els districtes, ja que només té 2,3 locals amb ús comercial per cada 100 veïns.

Pel que fa als barris, on hi ha menys comerços és a Sant Genís dels Agudells, la Font d’en Fargues i la Clota. A l’altre extrem hi ha el Carmel, Horta i el Guinardó, que destaquen per tenir molts comerços de serveis i restauració. El Guinardó, per la seva banda, és on hi ha més establiments (1.027), seguit d’Horta (766) i el Baix Guinardó (649).