Vil·la Florida

Foto: Ajuntament

L’edifici que avui acull el Centre Cívic Vil·la Florida ha passat per unes quantes vicissituds al llarg de la història. Originalment, la finca delimitada pels carrers de Muntaner, Reus, Sant Gervasi de Cassoles i del Bisbe Sivilla va ser la residència d’unes quantes famílies de la burgesia catalana: els Santcliment, els Arimon i els Calvet, entre d’altres. A mitjan segle XX es va convertir en l’Escola de Puericultura, que es va mantenir en funcionament durant quaranta anys i per on van passar molts professionals de l’ensenyament i nombrosos infants.

Després del tancament, l’edifici va patir un deteriorament progressiu, fins que l’any 2004 l’Ajuntament va adquirir la finca i la va transformar en un equipament de barri. Primer es van rehabilitar els jardins i després es van dur a terme les obres per convertir la Vil·la Florida en nou centre cívic de Sant Gervasi. La reforma va permetre conservar l’edifici principal, substituint els afegits no originals per un cos funcional a partir del primer pis. També es van eliminar les barreres arquitectòniques i es va millorar la comunicació dels espais interiors amb els jardins.