Can Mazantini

Can Mazantini. Foto: Ajuntament

Si hi ha un carrer especialment significatiu al districte de Sant Andreu, amb permís, és clar, del carrer Gran, és el de Coroleu. L’atractiu principal d’aquest vial són les múltiples cases d’estil modernista que conserva, especialment les de Can Mazantini, ubicades entre els números 73 i 77. Un conjunt de cases obra de l’arquitecte Antoni Falqués i Ros construïdes l’any 1918.

Referent del modernisme

El conjunt de Can Mazantini està format per tres edificis d’estil modernista. De fet, són els més grans que es conserven a Sant Andreu. Dels tres blocs, dos han estat restaurats; en concret, els que miren al carrer de Coroleu, que llueixen com si fossin nous. De fet, s’ha recuperat el verd intens de la façana i s’han restaurat els balcons i les reixes de les finestres, a més del ferro forjat.

No passa el mateix, tot s’ha de dir, a l’edifici que fa cantonada amb el carrer de Concepción Arenal, que manté un aspecte envellit i no ha estat objecte de cap intervenció, almenys de moment.

Un carrer amb personalitat

Sigui com sigui, el carrer Coroleu ha mantingut aquell esperit del modernisme amb edificis de façanes de color blau, barrots amb motius florals a les finestres, balcons amb baranes de ferro forjat i els relleus barrocs que uneixen els edificis al capdamunt.

De fet, la majoria de les cases construïdes en aquest carrer daten de finals del segle XIX i del primer terç del XX.

Pel que fa a Can Mazantini, aquest conjunt modernista és de visita obligada. Les cases consten de tres plantes, la primera de les quals té façana de pedra. El característic verd, tanmateix, sorgeix a partir de la següent planta, d’on també sobresurten les enormes i característiques balconades.

Aquest conjunt, com hem dit, continua al xamfrà que fa cantonada amb Concepción Arenal. Allà, les balconeres s’adapten a la corba que fa l’edifici en un mur cec coronat amb un escut en relleu d’estil barroc.

L’interior dels edificis és privat, ja que forma part d’habitatges particulars i no poden ser visitats. No obstant això, val la pena fer una visita atenta a l’exterior per gaudir d’una de les petjades del modernisme més importants al districte de Sant Andreu.