Arran de l’episodi mortal, l’accident mortal tan greu i tan flagrant del passat divendres dia 29 de gener a Fornells de la Selva (Gironès), considero que, més enllà de revisar els protocols de trànsit (que també s’haurà de fer), el que ens hem de començar a plantejar és que, independentment de les responsabilitats civils i penals (pecuniàries i de presó efectiva), en els accidents excepcionalment greus caldria aplicar una sanció administrativa que impliqués la retirada immediata del carnet de conduir per sempre, és a dir, a perpetuïtat. I que, a més, l’inculpat no pogués ser mai més indultat ni es pogués tornar a presentar a cap altre examen per a l’obtenció del permís de conduir.

De fet, haurien d’existir tres nivells de sanció administrativa que es poguessin aplicar automàticament per part de les autoritats administratives, independentment de les penes judicials, és a dir, de les responsabilitats civils, penals i pecuniàries. En aquest sentit hauria d’existir un primer nivell (falta greu, retirada automàtica del carnet per 5 anys), un segon nivell (falta molt greu, retirada del carnet per 10 anys) i un tercer nivell (falta excepcionalment greu, com el darrer cas de Fornells, retirada del carnet de conduir per tota la vida). Per altra banda, s’haurien d’endurir les penes als conductors relacionats amb atropellaments de vianants o ciclistes i, a més, considerar –penalment– un delicte molt greu conduir sense llicència o sota els efectes de l’alcohol o altres drogues psicotròpiques.

Ha arribat el moment de plantejar més disciplina i efectivitat en tot el que està relacionat amb el cotxe privat i la carretera. La conducció temerària, l’excés de velocitat i, sobretot, les actituds que ratllen amb els problemes psiquiàtrics de massa persones que quan es posen al volant d’una “màquina infernal” es transformen en éssers salvatges, irracionals i prepotents, posant en perill de mort la resta dels ciutadans. No hi ha dubte que al segle XXI cal començar a domesticar l’incivisme a la carretera, ja que cada dia es demostra que el cotxe privat, l’automòbil –molt idolatrat per la publicitat televisiva–, ha esdevingut una molt mala peça al teler que, malauradament, es converteix massa vegades en la màquina més letal de matar en temps de pau.