La modernitat ens porta nous mots curiosos. Un d’ells analitza l’efecte que provoca sobre nosaltres les tones d’informació que intentem absorbir; es tracta de la infoxicació. La cascada informativa que vivim –o, millor dit, patim– provoca en alguns que ho reconeixem la sensació de no poder estar al dia de tot, de llegir entre línies, de quedar-nos a la superfície d’allò que veiem o llegim però no assimilem prou bé. Les dades, els fets i els esdeveniments ens aclaparen, i ens atipem de notícies que humanament no podem digerir.

“Vaig fer un curs de lectura ràpida i vaig ser capaç de llegir Guerra i Pau en vint minuts; crec que parlava sobre Rússia”. La frase de Woody Allen ens permet entendre amb una mica de sarcasme la frustració que provoca la desinformació i les presses. Iniciem aquest 2012 infoxicats tots plegats, però sense posar remei a una addicció o un hàbit cada vegada més inquietant. Potser quan la infoxicació passi de ser vírica a mortal prendrem alguna mesura de control o rebuig. No hi ha dubte que la informació per convertir-se en coneixement requereix reflexió i, ara per ara, tots en atipem sense la posterior i saludable digestió.

Així doncs, infoxicats fins a la medul·la i amb perspectiva d’empitjorar, seguirem ambicionant estar molt informats (més que ben informats) per procurar estar connectats i aspirar a prendre les decisions correctes que facilitin la gestió de les nostres activitats. Una rutina diària, per terra, mar, aire i Twitter que ens portarà a un cert nivell d’embogiment inconscient. O no. Potser aquell mal de cap que t’acompanya de forma recurrent, o la simple sensació de saturació, tenen alguna cosa a veure amb aquest nou terme encunyat recentment. “Segur que són els efectes físics de la infoxicació”, pensarà més d’un…

Abans que aquest mot sigui un terme mèdic –afortunadament, per ara no passa de ser una mera subdisciplina acadèmica–, reflexionem si val la pena permetre que entri a casa nostra o que es resisteixi a sortir. Fins i tot podríem iniciar una campanya col·lectiva per aturar la infoxicació a les empreses o a les llars. El mot i els efectes ja els tenim. Només ens falta la pancarta.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram