L’Ajuntament ha fet una sèrie de microactuacions per millorar espais concrets de l’espai públic i alguns equipaments de districte.

Gràcies a la bona gestió del pressupost 2012, el consistori ha pogut disposar de prop de 4.679.900 euros que ha invertit en aquest paquet d’actuacions de millora de l’espai públic i els equipaments als deu districtes de la ciutat.

En total es duen a terme 63 actuacions a tots els territoris, per millorar carrers i places, amb nova pavimentació, l’arranjament de voreres, peatonalització, nous jocs infantils, bancs, arbres, nous accessos, semaforització, neteja i desbrossament de solars, millora de zones enjardinades, renovació d’espais concrets d’alguns equipaments com centres cívics, petanques i casals; accessibilitat i instal·lacions energètiques, i la creació de nous equipaments com un nou punt verd. Al Districte de Gràcia s’han dut a terme obres a diverses vies.

En concret, s’ha convertit el carrer Pere Serafí en plataforma única amb un únic carril de circulació entre Travessera de Gràcia i Ros de Olano. S’ha reparat el paviment de voreres, s’han aixecat embornals i els guals d’accés als carrers Planeta i Maspons, i s’ha fet l’estesa de dues capes d’aglomerat. S’ha millorat la pavimentació i les voreres dels carrers Maspons, Còrsega, i Ramon y Cajal, on s’ha fet el fresat total de la calçada i s’hi ha col·locat un nou aglomerat. Ramon y Cajal és un carrer de plataforma única amb un únic carril de circulació, mentre que Mare de Déu dels Desamparats és un carrer de vianants. Per últim s’ha dut a terme l’arranjament del carrer Còrsega entre

Roger de Flor i Nàpols. En concret, s’ha arranjat la vorera del costat mar entre els carrers Roger de Flor i Nàpols, i del costat muntanya des de Torrent de l’Olla fins a Venus. En el primer cas, s’ha fet un canvi de vorada i rigola, i una nova pavimentació de la vorera.