Ventall promocional de les Festes de Gràcia

Com s’ha fet en els últims anys, el Districte, amb el vistiplau de la Fundació, ha acordat amb els carrers participants la millora dels aspectes de sostenibilitat de la festa en l’àmbit del soroll, l’accessibilitat i el civisme, entre altres.

En primer lloc, i tenint en compte que els guarniments són el major atractiu de la festa, la Fundació ha editat fulletons destacant la importància de respectar el treball i l’esforç dels altres, mentre que el Districte ha editat una versió per a la Festa Major del ventall de la campanya de civisme amb el missatge Gràcies per respectar els guarniments que es distribuirà els dies de la festa en els carrers guarnits.

Per altra banda, un dels aspectes més importants serà la limitació del so. El Districte i la Fundació treballaran plegats per millorar la convivència entre festa i veïnatge. Per a aquest any està planificada la instal·lació de limitadors a 47 escenaris de la festa, mantenint així el mateix operatiu de l’any passat.

A més, com cada any l’Ajuntament ha planificat el reforç de tots els serveis públics per cobrir les necessitats dels participants i dels visitants. Enguany hi haurà 90 punts d’WC (part d’ells adaptats), es reforçarà el servei de neteja, s’utilitzarà material compostable, s’intensificaran els serveis d’inspecció i la Guàrdia Urbana augmentarà la seva actuació a les places i carrers per combatre la venda ambulant, el consum d’alcohol a la via pública i les conductes incíviques.