La reforma de la Llei d’Administració Local proposada pel govern de Mariano Rajoy i rebutjada fins i tot per alguns alcaldes del PP està a punt de ser aprovada. La pràctica totalitat de l’arc parlamentari ha demanat la seva retirada, però sembla que els populars no faran marxa enrere.

Amb aquesta reforma, les competències dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants que tinguin dèficit pressupostari passaran a les diputacions o a les comunitats autònomes. Els municipis més grans, en canvi, continuaran tenint les competències pròpies però perdran les impròpies, on es troben serveis com la promoció econòmica, la cultura o l’atenció a la immigració. A més, es volen suprimir les mancomunitats que no siguin eficients.

“Es vol buidar de competències els ajuntaments” explica en declaracions a Línia Gràcia Carles Ramió, catedràtic de ciències polítiques de la UPF. “Cada consistori coneix les necessitats del seu municipi i per això, fins ara, havien prestat uns serveis als ciutadans de força qualitat”, assegura Ramió, el qual afegeix que “amb aquesta reforma, això es perdria perquè les comunitats autònomes no podran assumir aquestes competències i, si ho fan, serà amb criteris estàndards, per la qual cosa es perdrà qualitat perquè es perdrà proximitat”. Una opinió que es compartida per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), que coincideixen en oposar-se totalment a aquesta llei perquè, argumenten, perjudica profundament els drets dels ciutadans.

El president de l’ACM, Miquel Buch, afirma a Línia Gràcia que no estan “en contra de repensar el sistema”, però creuen “que els canvis s’han de fer bé, amb consens i sense atacar les persones, manllevar els drets dels ciutadans ni privatitzar els serveis públics”.

El president de la FMC, Xavier Amor, per la seva banda, considera que la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local és “inadmissible, perquè suposa un retrocés per al món local i atempta contra l’autonomia dels ajuntaments”. A més, afegeix que la reforma “afebleix l’actual sistema democràtic”.

Barcelona també es veuria afectada per la reforma

El projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local afectarà sobretot els municipis petits, però no n’hi haurà cap que en quedi exempt.
Barcelona, igual que Madrid, gaudeix d’una regulació de Règim Especial per les seves particulars característiques i dimensions, però el nou projecte de llei també les inclou dins de la reforma. Això sí, sempre amb una consideració especial que en minimitzarà els efectes.
D’aquesta manera, es fa referència a les particularitats de Barcelona en diverses ocasions. Una d’elles per limitar el nombre de càrrecs públics amb dedicació exclusiva, que s’estableix per trams de població. A Barcelona, però, es fixa en 32 persones, independentment del nombre d’habitants.
El projecte de llei també inclou una disposició addicional per a Barcelona i Madrid en la que es detalla que les disposicions d’aquesta llei són aplicables a les dues ciutats “sense perjudici de les particularitats de la seva legislació específica i amb estricta subjecció als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram