Compactar la jornada laboral i que el temps per dinar sigui de 45 minuts, en lloc de dues o tres hores, avançar l’hora dels informatius del migdia i que el prime time televisiu sigui de les set a les deu del vespre i no de les nou a les dotze. Són algunes de les mesures que, segons els experts, augmentarien el nostre benestar.

En general, es tracta de recuperar els horaris que feien els nostres avis i que tenen a la resta d’Europa. Catalunya ha estat històricament situada en l’horari del meridià de Greenwich, és a dir, l’horari anglès, però la pluriocupació masculina durant el franquisme, sumada al fet que l’any 1942 el país es va alinear voluntàriament amb Alemanya que havia imposat el seu ús horari a una gran part de països europeus, ha donat com a resultat els horaris que tenim avui dia.

La plataforma Ara és l’hora vol canviar tot això en els pròxims tres anys. “La gent tindria més temps per estar amb la família i els fills, cosa que reduiria el fracàs escolar, hi hauria més hores d’oci i per fer esport i dormiríem una hora més, cosa que milloraria la productivitat dels treballadors”, assegura a Línia Gràcia Fabian Mohedano, promotor de la iniciativa.

Diferents estudis reflecteixen que els horaris laborals actuals perjudiquen la competitivitat i la producció empresarial, augmenten els riscos psicosocials dels treballadors i mantenen les desigualtats entre gèneres.

EL PARLAMENT HO ESTUDIA

El govern de la Generalitat dóna suport a aquesta iniciativa amb la creació d’un grup de treball adscrit a la Conselleria de Presidència, que estudiarà les propostes de racionalització del nou horari, analitzarà la implementació i coordinarà el seguiment de les accions que s’acordin.

En aquesta mateixa línia, el Congrés dels Diputats també estudia una proposta per retardar el rellotge una hora, segons correspon a Espanya per la seva situació geogràfica.

Suport de l’Ajuntament, que impulsa mesures pròpies

La Plataforma Ara és l’hora compta amb el suport de l’Ajuntament per tal d’anar avançant en el seu objectiu de conscienciar la ciutadania de la necessitat d’impulsar la reforma horària. A través de la Regidora d’Usos del temps i el Comissionat de Participació i Associacionisme, el consistori no només comparteix la visió d’Ara és l’hora sinó que des de ja fa temps impulsa mesures pròpies per intentar que la ciutadania tendeixi a fer horaris més europeus. En aquesta línia, la iniciativa Pacte del Temps “pretén aplicar polítiques que permetin adaptar els horaris i ritmes de vida a unes necessitats que són diferents a les de fa 10 anys i que seran diferents en els propers”. Una altra iniciativa que va en la mateixa direcció és l’existència d’una xarxa de bancs del temps, que s’ha anat creant des de l’any 1998, i que basa la seva activitat en l’intercanvi de temps entre les persones per ajudar a resoldre problemes que es deriven de la vida quotidiana dels ciutadans.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram