A Gràcia només es cometen el 4,6% dels delictes de la ciutat. Això és el que indica l’índex de victimització, que mostra els ciutadans que perceben que han estat víctimes d’un o més delictes en el marc de l’Enquesta de Victimització 2019.

Segons l’enquesta, hi ha tres districtes on la percepció de seguretat és més alta. Són Horta-Guinardó, on es van produir el 2,8% dels delictes, les Corts, amb el 3,4% dels delictes, i Nou Barris, amb el 4%. Aquestes xifres baixes, com passa en el cas de Gràcia, contrasten amb les de l’Eixample (25%) i Ciutat Vella (21%), els dos districtes que lideren el rànquing.

LLEUGERA CAIGUDA
La xifra que presenta el districte de Gràcia a l’enquesta suposa un lleuger descens en els delictes comesos al districte durant els últims anys. El 2017 representaven el 5,2% del total de la ciutat, el 2016 la xifra era del 4,9%, el 2015 del 7,5% i el 2014 del 5,1%.