Infants

La pandèmia ha fet que els infants se sentin menys feliços. Foto: Institut Infància i Adolescència

Més de 40 dies tancats a casa sense poder sortir durant els primers mesos de la pandèmia. Una tornada a les aules el curs 2020-2021 amb mascaretes, grups bombolla i limitacions de moviment. Mesos amb les activitats extraescolars sense poder-se celebrar. Veient com han viscut els infants la pandèmia, no costarà d’entendre perquè, segons la darrera enquesta de benestar feta per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, els nens i nenes de la capital catalana es consideren menys feliços ara que fa dos anys.

Més de 5.300 infants d’entre vuit i 11 anys d’una seixantena de centres educatius han participat en aquest estudi. L’enquesta ja s’havia dut a terme en anys anteriors, concretament el 2017, i és per aquest motiu que l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona ha pogut determinar com ha canviat la percepció dels nens en relació amb la seva felicitat abans i després de la pandèmia.

Les xifres són reveladores, ja que denoten que ara els infants són menys feliços. Així, el 2017 quasi set de cada 10 infants afirmaven que estaven molt satisfets amb la seva vida. En canvi, ara són sis els que ho diuen. De la mateixa manera, també ha augmentat el nombre de nens i nenes que no són gens feliços. Si el 2017 eren només el 2%, ara són el 4%. Amb tot, el canvi més significatiu es troba en els infants que diuen estar “bastant satisfets”. El 2017 eren vora dos de cada 10 i ara arriben als tres.

Radiografia de l’infant menys feliç

No és el mateix ser un nen que una nena. Ser pobre que ric. Si parlem de felicitat en els infants, hi ha elements molt determinants.

El primer i més evident és l’edat. A mesura que els nens i nenes es van fent grans, minva el seu nivell de satisfacció amb la vida. Així, tres de cada 10 nens i nenes de vuit anys diuen ser molt feliços, mentre que dels que tenen 11 anys només una mica més de la meitat ho afirmen.

Per altra banda, també hi ha diferències en funció del sexe. Les nenes es mostren menys satisfetes amb la seva vida durant la infància. Així, el 63% d’ells diuen ser molt feliços, mentre que en elles la xifra se situa en el 56%.

Finalment, en la satisfacció dels infants també hi intervé la classe social. En els estrats amb més capacitat adquisitiva, el grau de satisfacció està més de cinc punts per sobre que en les classes socials menys benestants.

Aquest darrer element, d’alguna manera, també es tradueix en els districtes on els nens i nenes són més feliços. A les primeres posicions hi trobem Gràcia, l’Eixample i Sant Andreu. Curiosament, són llocs de classes mitjanes i mitjanes altes i no pas els indrets on tradicionalment les rendes són més elevades, com Sarrià, Sant Gervasi o les Corts. Tanmateix, pel que fa a les zones on la satisfacció és menor, cal parlar de Nou Barris i Ciutat Vella, els districtes amb les rendes més baixes.

Què fa feliç un infant?

A diferència dels adults, els nens i nenes no demanen gaires coses per ser feliços. En l’enquesta del 2017 es va determinar que els elements que els permetien afirmar que tenien una vida satisfactòria eren passar temps de qualitat amb la família, tenir amics i amigues, sentir-se segurs a l’escola, jugar i tenir temps lliure i que els pares i mares els donessin cert grau de llibertat.

En l’enquesta del 2022 aquestes demandes segueixen. Ara bé, les mancances durant la pandèmia han fet que ara els infants també demanin que els veïns siguin amables amb ells i anar a espais naturals de la ciutat, com les platges, la serra de Collserola o els voltants dels rius Besòs i Llobregat.

Noves preocupacions

La pandèmia també ha modificat altres aspectes de la vida dels infants. La meitat dels nens i nenes que viuen a la capital catalana diuen que es posen nerviosos o ansiosos quan veuen notícies sobre el coronavirus a la televisió. De fet, sis de cada 10 estan molt o bastant preocupats per si les persones del seu entorn s’infecten de la malaltia respiratòria, i un de cada quatre està angoixat per la situació econòmica de la seva família.