A finals d’anys es va descobrir i ara ja s’ha començat a investigar. Les excavacions del Mercat de Sant Antoni han permès localitzar un nou tram de via romana altimperial (segle I dC) que, després d’haver-se executat tota la llosa d’estintolament del nou mercat, des del mes passat s’ha començat a excavar en extensió.

Es tracta d’una part del ramal costaner de la Via Augusta. La via està molt ben conservada i confirma la presència romana al bell mig de l’Eixample. A banda del camí pròpiament dit, on s’observen les roderes que van marcar els carros romans, també

s’han localitzat diverses estructures, entre les quals destaca un carreu que podia haver estat utilitzat com a polleguera d’una porta, posteriors a la via. Amb la nova campanya d’excavació ja se n’han documentat i excavat 12 metres dels 50 possibles que es podrien conservar per sota del glacis del baluard de Sant Antoni, així com noves estructures que de moment no se’n poden determinar la funció, ja que els treballs acaben de començar.

Tot i això, segons els primers indicis, el nou tam es tractaria d’una via sepulcral. I és que s’ha localitzat un possible mausoleu del segle I dC, la qual cosa refermaria l’existència d’una important àrea de necròpolis d’època romana vinculada a una via d’entrada a l’antiga ciutat romana de Bàrcino.