La Fundació Puigverd va inaugurar el passat dia 15 de maig el seu nou pavelló, un edifici singular. Es tracta d’una construcció que té una planta de forma triangular que contrasta amb la resta d’edificacions que conformen la Fundació.

L’EDIFICI

El Nou Pavelló té un cos de gairebé 12.000 metres quadrats de superfície repartits en 7 plantes, 5 de les quals estan ubicades sota rasant.

La construcció de l’edifici, a càrrec de Lluís Tejero Arquitectes, plantejava dos reptes importants. El primer, era el fet que s’havia de construir en soterrani i al costat del pavelló de Clínica de la Fundació, un edifici de 7 plantes i, per tant, d’una considerable envergadura. Per tal de garantir l’accés exterior a totes les plantes i dotar-les de llum natural, “es va preveure l’existència d’un pati anglès al límit sud de l’edifici, que a més a més garanteix l’entrada de llum solar”, segons relata el propi Lluís Tejero, fundador i director de l’empresa.

L’altre repte que presentava l’edifici es donava a nivell operatiu, ja que la construcció s’havia de dur a terme sense aturar el normal funcionament de la Fundació.

FUNDACIÓ PUIGVERD

Constituïda l’any 1961, la Fundació Puigvert és una entitat sense ànim de lucre que proporciona assistència integral, efectiva i humana en Urologia, Nefrologia i Andrologia.

A més, des de la Fundació Puigverd es promociona el de-senvolupament i coneixement científic d’aquestes esmentades especialitats, amb activitats de docència, formació, investigació, divulgació i educació per a la salut.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram