El Govern ha declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, l’edifici d’habitatges del número 36 del carrer Rosselló obra de l’arquitecte Josep Lluís Sert l’any 1929.

Sert va posar en pràctica a l’edifici els postulats de la nova arquitectura internacional que s’aproximava i va trencar amb la tipologia clàssica d’habitatge i de façana que fins aleshores hi havia a l’Eixample. Va proposar una arquitectura anònima per donar resposta a la demanda d’habitatges assequibles, de dimensions reduïdes i adequades a la forma de vida moderna.

L’edifici del carrer Rosselló va ser un dels seus primers projectes professionals i és important per entendre, no només la trajectòria de Sert, sinó l’evolució de l’arquitectura contemporània en un moment de renovació internacional.