Imatge de l’illa que ocupava l’antic cinema Waldorf. J.S.

Els subterranis de l’antic cinema Waldorf són l’emplaçament escollit per allotjar l’arxiu de l’Eixample. Aquest es composa per prop de 11.500 caixes plenes de documents com llicències d’obres o estudis tècnics que ocupen uns 1.700 metres de prestatgeries lineals, una longitud que creix cada dia i que havia deixat petites les actuals instal·lacions. De fet, fins ara, l’arxiu de l’Eixample es repartia en set dipòsits diferents; dos al subterrani del mercat de la Concepció, dos més a la segona planta i a les golfes de la seu del Districte, un al carrer Bruc i dos més en habitatges que s’han hagut de llogar al carrer Padilla i a la Gran Via. Tota aquesta dispersió està previst que s’unifiqui als baixos del Waldorf abans de Nadal.

En l’illa on antigament s’ubicava el cinema Waldorf (carrer Calàbria cantonada Manso), el Districte té previst traslladar-hi el centre de serveis socials de l’Eixample, però ha reservat la seva zona subterrània per tal de donar cabuda a l’arxiu del Districte. Aquest disposarà d’una superfície de 840 metres quadrats per on es distribuiran més de 4.000 metres lineals de prestatgeries. La sala estarà equipada amb noves tecnologies i comptarà amb una sala de consultes amb ordinadors i connexió a internet.

OPTIMITZAR RECERQUES

Amb la centralització de l’arxiu en un sol emplaçament s’evitaran els desplaçaments entre els set dipòsits que funcionen actualment, s’optimitzaran les recerques i es donarà una millor difusió dels seus documents ja que l’arxiu de l’Eixample registra un moviment constant de visitants; durant l’any 2009 es van atendre 2.093 consultes de ciutadans, i enguany ja se n’han realitzat 1.690.