Balcons

El Govern prepara un registre de grans tenidors i un altre de pisos buits. Foto: Blanca Blay/ACN

El Departament de Drets Socials ha començat a impulsar l’elaboració d’un registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i un altre de grans tenidors d’habitatges.

Amb aquests dos registres l’objectiu és tenir un major control del parc d’habitatges desocupats de Catalunya. El registre de grans tenidors vol facilitar l’aplicació de les mesures de concertació amb l’administració i l’aplicació dels mecanismes que formen part de les seves obligacions. El registre d’habitatges buits i habitatges ocupats busca tenir un major control del parc desocupat sense causa justificada per resoldre problemàtiques socials d’habitatge.

Llei antidesnonaments

Aquestes iniciatives s’emmarquen en l’aprovació de la llei 1/2022 del passat mes de març, que té com a principal objectiu lluitar contra els desnonaments. A les llistes que es faran hi han de constar totes aquelles empreses o persones jurídiques tenidores de 10 o més habitatges i que, de fet, són les que estan obligades a oferir un lloguer social a les famílies vulnerables a qui se’ls extingeixi el contracte de lloguer.

En paral·lel, també hi constarà l’adjudicació a favor seu o d’un tercer de l’habitatge especificant, a banda de les dades citades anteriorment, la identificació de l’anterior titular, l’import amb què s’ha adjudicat i la data, si escau, del llançament o la desocupació i les circumstàncies i condicions en què cessi la condició de desocupació.

Per últim, també l’execució d’obres de rehabilitació o reforma que justifiquin la desocupació temporal de l’habitatge, així com les dades relatives a la transmissió, per qualsevol títol, dels habitatges objecte d’inscripció.