El solar del carrer Montalegre 4, a El Raval, deixarà de ser un espai en desús gràcies a un projecte impulsat per l’entitat BioArquitectura Mediterrània que proposa crear espais d’intercanvi de coneixement i experiències entre professionals i empreses del mediterrani.

Es tracta de l’emplaçament de Ciutat Vella inclòs en el projecte Pla Buits que ha impulsat l’Ajuntament per donar un ús temporal a solars descuidats de la ciutat.

L’entitat guanyadora també proposa utilitzar l’espai per divulgar informació i donar serveis a persones, empreses i entitats del mediterrani per millorar la salut dels espais edificats i naturals de les ciutats i territoris de la Mediterrània.

La Comissió d’Avaluació del Pla Buits va considerar possible la compatibilitat d’aquest projecte amb el segon amb més puntuació, presentat per la Fundació Quatre Vents, però “després de consultar amb les dues entitats, finalment s’ha considerat que aquesta coordinació es donarà més endavant, una vegada el projecte guanyador comenci a desenvolupar-se”.

DINOU ESPAIS DE LA CIUTAT

Des que al mes de novembre es va obrir el període de presentació de projectes, un total de trenta organitzacions sense ànim de lucre han presentat les seves propostes per donar un ús a dinou solars buits de la ciutat. En total es van presentar 42 projectes per gestionar de manera temporal aquests espais.

Un cop acabat el concurs, la Comissió d’Avaluació del Pla Buits ha proposat la cessió de catorze dels dinou emplaçaments posats a disposició de les entitats, associacions i fundacions de la ciutat. La resta, cinc espais, s’han declarat deserts perquè simplement no s’han presentat propostes o les presentades no s’han considerat suficients per dinamitzar l’emplaçament.

La majoria dels projectes guanyadors, concretament nou, són horts urbans, molts dels quals estaran gestionats per persones amb risc d’exclusió social.

PROJECTES AUTOSUFICIENTS

Tot i que uns dels cinc criteris de valoració era l’autosuficiència dels projectes, l’Ajuntament ha decidit assumir una part de la despesa associada a les tasques d’adequació dels terrenys, tal com ja es preveia que podia passar a les Bases del Concurs.

En aquest moment s’està estudiant tècnicament quines són les tasques necessàries per a la posada en funcionament dels projectes guanyadors com més aviat millor.

Els objectius del Pla Buits

ENTITATS_L’objectiu principal que persegueix el consistori amb el Pla Buits és promoure el desenvolupament d’usos o activitats d’interès públic en un conjunt de terrenys municipals d’arreu de Barcelona.
L’Ajuntament ha ofert a les entitats dos emplaçaments per cada Districte per homogeneïtzar l’impacte de la iniciativa per tota la ciutat.
La finalitat d’aquest projecte és regenerar el teixit urbà i induir dinamisme social a l’entorn, mitjançant la recuperació, adequació i potenciació d’aquests espais fins ara en desús.