Ciutat Vella és el districte on es parlen més llengües estrangeres. Foto: Arxiu

Ciutat Vella és el districte de Barcelona, juntament amb Nou Barris, on es parla menys català.

Així ho revela l’Enquesta de Serveis Municipals 2014, que mostra com només un 20,9% dels habitants del districte –exactament la mateixa xifra que en el cas de Nou Barris– tenen el català com a llengua habitual. És a dir, només 2 de cada 10 veïns del barri tenen el català com la seva primera llengua. La llengua potent al districte és el castellà, que és l’habitual del 64,5% dels seus habitants, mentre que el percentatge de veïns que no tenen ni el català ni el castellà com a llengua habitual s’enfila fins al 14,4%. Aquest percentatge de llengües estrangeres al districte és el més alt de la ciutat amb molta diferència, ja que el segon districte és Gràcia, on representen un 5,3%.

Ciutat Vella també és el districte de tota la ciutat on el català el parla menys gent, amb un 55,4%. Si ens fixem només en entendre’l, la xifra puja fins a un 87,2%, mentre que escriure’l baixa fins al 34,5%. Si es comparen aquestes xifres amb la mitjana del conjunt de la ciutat, es pot observar com el català, en la categoria de llengua habitual, està 20 punts per sota de la mitjana, ja que en el total de la ciutat la xifra és del 40,3%.

EN RETROCÉS
Si es comparen les xifres d’enguany amb les de l’enquesta de l’any passat, s’observa com l’ús del català està en retrocés a Ciutat Vella, ja que s’ha passat d’un 22,1% de veïns que el tenien com a llengua habitual al 20,9% actual.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram