Dona fent-se una mamografia

El 2020, el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona va fer 25.085 mamografies. Foto: ACN

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona convida cada any les dones d’entre 50 i 69 anys a fer-se una mamografia. Es tracta d’un programa que es fa de manera bianual i que porta fent-se des de fa 25 anys.

A Barcelona hi ha unes 200.000 dones d’aquesta edat i el programa en convida aproximadament la meitat a fer-se la prova per a la detecció precoç del càncer de mama.

Recentment, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha donat a conèixer les conclusions dels darrers anys estudiats pel programa, és a dir de 2018 a 2020, i com no podia ser d’altra manera, aquestes s’han vist fortament afectades per la crisi sanitària iniciada ara fa més de dos anys.

Segons explica l’organisme, “a causa de la pandèmia, l’any 2020 es van citar la meitat de les dones que estaven programades inicialment i, conseqüentment, es va reduir un 50% el diagnòstic de càncers”.

Dit d’una altra manera, durant el 2020 es va convidar a participar en el programa un total de 47.659 dones, de les quals 25.085 van decidir fer-se la mamografia. Aquesta xifra està molt lluny de la registrada el 2018, quan es van convidar 97.299 dones i van participar en el programa 52.782.

Si bé és cert que, en termes absoluts, el nombre de mamografies va baixar, també és veritat que la resposta de les dones davant l’oferiment va ser similar. D’aquesta manera, el 2020 el 53% de les dones convidades al programa van respondre a la petició, mentre que el 2018 aquesta xifra es va situar en el 54%. Tanmateix, es tracta d’una participació que està lluny dels estàndards recomanats a Europa, que determinen que aquesta xifra hauria d’estar per sobre del 65%.

Finalment, pel que fa a la taxa de detecció de càncers, el 2020 la xifra no va variar en comparació amb la d’altres anys i es va situar en els 5 casos per cada 1.000 dones d’entre 50 i 69 anys.