Camí escolar

Des del 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha potenciat camins escolars més segurs a la ciutat. Foto: Ajuntament de Barcelona

Hi ha camins per anar a l’escola que són més segurs que d’altres. N’hi ha que tenen problemes amb relació al trànsit, n’hi ha d’altres que generen major sensació d’inseguretat als infants i n’hi ha que no estan prou il·luminats. Des de 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha intentat aconseguir que qualsevol infant de la ciutat se senti segur quan va a l’escola.

És en aquesta línia que cal emmarcar la iniciativa que tirarà endavant el consistori al districte de Sants-Montjuïc. Es tracta d’una inversió que supera els 800.000 euros i que té com a objectiu millorar els camins escolars als entorns de la muntanya de Montjuïc.

D’aquesta manera, seran dues les escoles que es veuran beneficiades pel nou projecte: l’Escola del Bosc i l’Escola Tres Pins. Segons queda recollit en la documentació de la iniciativa, es vol “facilitar físicament, alhora que ambientalment i paisatgísticament, el trajecte entre el nivell baix del Poble Sec, en l’àmbit del Passeig de l’Exposició, fins a l’avinguda de Miramar”. És en el darrer indret on se situen els dos centres educatius.

Alhora, això suposarà la millora de “l’accessibilitat dels trajectes” i permetrà “facilitar el descans i l’aturada, i transformar funcionalment i ambientalment l’entorn”.

A més a més, la intervenció preveu la transformació dels Jardins de Joan Prats, recuperant l’espai que en el passat era utilitzat com aparcament de vehicles, “ampliant els usos de jocs infantils i reformant les pavimentacions, la il·luminació i la vegetació de tot el conjunt”.

El projecte, finalment, inclourà accions que per pacificar el trànsit en l’entorn escolar i per aconseguir un recorregut més segur.

La seguretat va de sexes

Malgrat tot això, hi ha altres elements que determinen com les famílies afronten el camí a l’escola dels seus nens i nenes. L’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a la ciutat de Barcelona que va fer l’Institut Infància i Adolescència el 2017 va posar sobre la taula que no és el mateix anar a estudiar per a un nen que per a una nena.

Les dades del document apunten que quasi la meitat de les nenes d’entre 10 i 12 anys no van mai soles a l’escola ni a les botigues, mentre que dos de cada tres nens sí que hi van en menor o major grau. Això explica, sobretot, el temor que tenen els pares i mares quan es tracta de donar autonomia a les nenes.