La nova ordenació singular de terrasses de la plaça Molina, a la qual la Comissió Tècnica de Terrasses va donar el vistiplau a finals de novembre, preveu mantenir les 60 taules que ja hi havia en el total de terrasses. Així doncs, no hi haurà reducció però la nova normativa limitarà el creixement.

La novetat, però, és la forma en què es repartiran les terrasses. Les taules i les cadires es dividiran en deu grups de sis taules cadascun. A tocar de la Via Augusta hi haurà quatre grups de terrasses, mentre que els altres sis seran a la banda del carrer Balmes. La nova normativa també estableix que les taules s’ordenin en dues fileres en paral·lel a les façanes dels edificis i es deixarà un espai per tal que els vianants puguin passar.

Un cop feta l’aprovació inicial de la nova normativa, ara es podran presentar al·legacions durant un mes abans de l’aprovació final.