CONTACTAR

Publicitat

[email protected]
Tel. 93 530 96 22

Administració

[email protected]

Redacció Línia Sarrià

[email protected]
Tel. 93 458 87 80

Línia

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Víctor Ferran i Lola Surribas
Producció gràfica: Eduardo Corria
Dept. Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran
Controller: Mauro Favieri
Distribució: Yennil Viteri, Daniel Manuel, Andrés Meca i Wiliam Hernández

Grup Comunicació 21

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director Comercial: Marcelo Villanueva
Coordinador de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Sonrisas de Bombai
LíniaXarxa
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

comunicació21cultura21exteriorlomejor