Pedro Jesús Fernández

Des de fa anys, les diferents organitzacions, moviments i plataformes que defensem unes pensions públiques dignes hem manifestat la nostra més rotunda oposició a qualsevol intent de privatitzar les pensions públiques, ja que considerem que les pensions públiques són sostenibles i solidàries.

Ara bé, som conscients que encara hi ha col·lectius que el que perceben és injust i discriminatori i per això hem de continuar amb les nostres concentracions a les places dels ajuntaments, entre altres accions, per defensar les nostres reivindicacions. Hem de continuar creixent, hem de buscar aliances i enfortir el nostre moviment. Un moviment transversal, no partidista, inclusiu i obert, compromès en la defensa dels interessos de les persones jubilades i pensionistes. Per això el que fem és política, no ocultem per què lluitem i tenim clar que no tots som iguals. Com també sabem què volen les organitzacions polítiques retrògrades i reaccionàries (que haberlas, haylas), al servei dels poderosos i dels interessos especulatius.

Per demostrar que les pensions públiques són sostenibles, vam demanar una auditoria als comptes de la Seguretat Social per fer visible com, de la guardiola de les pensions, se n’han sostret diners per destinar a finalitats no pròpies de la Seguretat Social.

Aquest any, el moviment de pensionistes de Catalunya celebrarem 10 anys de lluita. Durant aquests 10 anys hem celebrat centenars de milers de concentracions a les places dels ajuntaments, desenes de milers d’actes i centenars de manifestacions. També hem recollit signatures, hem enviat cartes al govern, ens hem reunit amb responsables polítics i sindicals i hem repartit fulls informatius a l’entrada de les fàbriques. I no només hem defensat les pensions públiques, també hem denunciat les retallades en serveis públics essencials (sanitat, educació…), la precarietat laboral, la bretxa de gènere o l’abús dels bancs.

I, el més important, hem resistit i persistit en la lluita malgrat les manipulacions i les tergiversacions interessades d’alguns dirigents d’organitzacions diverses al servei del poder i les organitzacions financeres. La nostra constància i el nostre compromís defensant amb arguments les raons per les quals reivindiquem una qualitat de vida digna per a tothom han generat adhesions entre la ciutadania no només de l’estat espanyol, també de fora.

Tanmateix, el ministre José Luis Escrivá no renuncia a privatitzar les pensions. El mes de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un projecte de llei que té com a objectiu impulsar els plans de pensions d’ocupació i que a la pràctica debilitarà el sistema públic de pensions.

Ara es debatrà a les Corts i per això hem demanat als diferents grups parlamentaris que no convalidin aquesta llei. Fins ara hem aconseguit que alguns grups presentin esmenes, però volem la retirada d’aquest projecte, ja que l’experiència ha demostrat que els fons de pensions d’ocupació de promoció pública i dipòsit i gestió privada només serveixen per incrementar les desigualtats entre pensionistes.

Incrementar les desgravacions fiscals a les empreses en les seves cotitzacions a la Seguretat Social fins a 400 euros, sense cap dubte, debilitarà el nostre sistema públic de pensions, un sistema que garanteix la solidaritat intergeneracional i interterritorial i unes pensions mínimes per a totes les persones treballadores, i evita les desigualtats socials després de la jubilació.

Els plans privats d’ocupació o empresa, a més, està demostrat que són un frau a les classes treballadores, ja que estan sotmesos a la incertesa dels mercats financers i no garanteixen la recuperació de la inversió feta i molt menys la seva rendibilitat. Considerem que només el sistema públic de la Seguretat Social pot garantir unes pensions dignes.