Les entitats educatives de lleure de la ciutat de Badalona tenim una dilatada historia i experiència de treball en el mon associatiu i de promoció dels valors de­mocràtics , al llarg de mes de 35 anys de funcionament , dedicant el nostre servei a promoure la participació de la societat civil en programes de prevenció , que mitjançant l’educació en valors generen conductes cíviques en infants , joves i adults , amb els que intervenim diàriament.

Duem a terme el nostre treball en xarxa amb altres associacions , compartint objectius també amb diferents departaments de l’administració local i autonòmica (serveis socials , departament d’educació , DGAIA , regidoria de ciutadania , regidoria de joventut i esports , Regidoria de Cultura , Ensenyament ……).

Els programes desenvolupats per les entitats d’educació en el lleure reben el suport de l’administració local i sovint compartim objectius i generen sinergies per aconseguir fites comuns de treball (entitats-ciutadania-administració).

Treballem per aconseguir la cohesió social de la ciutat des-de els barris , facilitant la integració plena de tota la ciutadania , promocionem valors democràtics de base que seran el fruit d’una societat mes justa i lliure de perjudicis , fent realitat el concepte de ciutadania responsable.

Tota la important tasca que estem duent a terme la xarxa associativa de la ciutat , sens dubte insuficient es veu greument amenaçada per la manca de recolzament econòmic per part de l’administració municipal , i fa perillar el treball diari de vo­luntaris i professionals a les entitats de Badalona.

Ens veiem obligats a mostrar les condicions precàries de treball i fer public a­quest comunicat als mitjans per demanar que el nostre treball sigui reconegut en la seva justa mesura i que es faci la tramitació de les subvencions durant els primers mesos de l’any del programa subvencionat i s’ens pagui les factures dels serveis que gestionem , que es deuen sobrepassant el plaç màxim de pagament establert per la llei de 55 dies i que fan trontollar la qualitat d’aquest treball de cohesió social , fent pe­rillar també els llocs de treball dels professionals , que passarien a engruixir les ja prou greus xifres de aturats del nostre país.

David Cussó, La Mussara