Des de fa uns mesos, amb el rerefons de la crisi i amb la proximitat de les eleccions -al Parlament i municipals-, els que treballem en el sector cultural (i, suposo, tots aquells propers a sectors amb una forta dependència de les ajudes públiques) comencem a buscar estratègies per fer front a les anunciades retallades del suport públic. Es parla de rebaixes del 40% de pressupostos d’equipaments culturals, d’entitats, d’agents i d’ajudes als artistes, siguin del sector que siguin. Ens plantem davant d’aquest escenari amb sentiments dividits. D’una banda, amb l’interrogant majúscul i aterrador respecte al qüestionament que la retallada suposa del dret fonamental de la societat a accedir a la cultura, i de l’obligació dels governs de motivar-la i generar-la, sense desvirtuar-la amb enfocaments mercantilistes. D’altra banda, mirant al nostre voltant i adonant-nos que, al capdavall, som precisament les entitats i els agents els que generem el contingut, la cultura, i són les nostres administracions les que hi haurien d’aportar, bàsicament, els recursos. Aquesta darrera convicció és un signe d’higiene social, i va ser un punt de partida pel debat que Òmnium Badalona va iniciar fa uns anys al voltant de la cultura a la nostra ciutat i que, després d’interessants processos de reflexió i treball, va dur-nos, conjuntament amb altres entitats i agents culturals de Badalona, a crear la Taula de Cultura. La Taula de Cultura vol ser un espai de trobada i xarxa entre entitats i persones properes a la cultura, que es reuneix regularment des del febrer de 2009. La Taula de Cultura té una vocació àmplia i transversal i té per objectiu desenvolupar bones pràctiques i obrir un canal de diàleg amb l’administració local. Us convido a consultar la docu­mentació que es va generant a través de la pàgina web de la Taula de Cultura de Badalona i que podeu consultar a l’adreça: “http://taulaculturabadalona.wordpress.com”. S’hi mostra un procés incipient i ric. És el resultat de tenir treballant plegats i amb voluntat constructiva els representants de diversos col·lectius, entitats, plataformes i agents vinculats a la cultura de la nostra ciutat. La Taula de Cultura és un pas important cap al posicionament de la cultura on li pertoca, prop dels que fan discurs i creen contingut, al costat de les mans que treballen dia a dia en l’àmbit cultural, dels que executen. De retruc, la Taula planteja un reposicionament de la nostra administració allà on també li pertoca, a segona línia, oferint recursos, proposant eines, erigint-se com un instrument, reflexionant, traçant grans línies d’actuació. Entre una i altra, la llargada d’un braç. Aquest símil tan corpori i, alhora, tan visual (l’espatlla que sosté, el braç que s’estén i la mà que executa) representa un principi de gestió que alguns governs europeus fa dècades que apliquen en cultura. Amb la realitat econòmica i els canvis actuals a la societat, no és un moment fàcil per aquesta demanda: no és només la crisi, sinó que també costa trencar determinades inèrcies. Els cicles electorals, tot i ser una oportunitat per definir línies estratègiques, no faciliten un debat tranquil i generós. A Badalona, les mans que executen són moltes. Avui, la Taula de Cultura representa aquest espai tranquil i obert a les entitats i persones que la integren i la voluntat de diàleg i de replantejament de la cultura a la nostra ciutat. La Taula reivindica l