Des de fa uns mesos, amb el rerefons de la crisi i amb la proximitat de les eleccions -al Parlament i municipals-, els que treballem en el sector cultural (i, suposo, tots aquells propers a sectors amb una forta dependència de les ajudes públiques) comencem a buscar estratègies per fer front a les anunciades retallades del suport públic. Es parla de rebaixes del 40% de pressupostos d’equipaments culturals, d’entitats, d’agents i d’ajudes als artistes, siguin del sector que siguin. Ens plantem davant d’aquest escenari amb sentiments dividits. D’una banda, amb l’interrogant majúscul i aterrador respecte al qüestionament que la retallada suposa del dret fonamental de la societat a accedir a la cultura, i de l’obligació dels governs de motivar-la i generar-la, sense desvirtuar-la amb enfocaments mercantilistes. D’altra banda, mirant al nostre voltant i adonant-nos que, al capdavall, som precisament les entitats i els agents els que generem el contingut, la cultura, i són les nostres administracions les que hi haurien d’aportar, bàsicament, els recursos. Aquesta darrera convicció és un signe d’higiene social, i va ser un punt de partida pel debat que Òmnium Badalona va iniciar fa uns anys al voltant de la cultura a la nostra ciutat i que, després d’interessants processos de reflexió i treball, va dur-nos, conjuntament amb altres entitats i agents culturals de Badalona, a crear la Taula de Cultura. La Taula de Cultura vol ser un espai de trobada i xarxa entre entitats i persones properes a la cultura, que es reuneix regularment des del febrer de 2009. La Taula de Cultura té una vocació àmplia i transversal i té per objectiu desenvolupar bones pràctiques i obrir un canal de diàleg amb l’administració local. Us convido a consultar la docu­mentació que es va generant a través de la pàgina web de la Taula de Cultura de Badalona i que podeu consultar a l’adreça: “http://taulaculturabadalona.wordpress.com”. S’hi mostra un procés incipient i ric. És el resultat de tenir treballant plegats i amb voluntat constructiva els representants de diversos col·lectius, entitats, plataformes i agents vinculats a la cultura de la nostra ciutat. La Taula de Cultura és un pas important cap al posicionament de la cultura on li pertoca, prop dels que fan discurs i creen contingut, al costat de les mans que treballen dia a dia en l’àmbit cultural, dels que executen. De retruc, la Taula planteja un reposicionament de la nostra administració allà on també li pertoca, a segona línia, oferint recursos, proposant eines, erigint-se com un instrument, reflexionant, traçant grans línies d’actuació. Entre una i altra, la llargada d’un braç. Aquest símil tan corpori i, alhora, tan visual (l’espatlla que sosté, el braç que s’estén i la mà que executa) representa un principi de gestió que alguns governs europeus fa dècades que apliquen en cultura. Amb la realitat econòmica i els canvis actuals a la societat, no és un moment fàcil per aquesta demanda: no és només la crisi, sinó que també costa trencar determinades inèrcies. Els cicles electorals, tot i ser una oportunitat per definir línies estratègiques, no faciliten un debat tranquil i generós. A Badalona, les mans que executen són moltes. Avui, la Taula de Cultura representa aquest espai tranquil i obert a les entitats i persones que la integren i la voluntat de diàleg i de replantejament de la cultura a la nostra ciutat. La Taula reivindica la fortalesa d’aquests col·lectius, i demana una nova manera i novesx vies de diàleg amb l’administració, més sòlides, més transparents, amb més autonomia. En certa manera, tan àgil com ho és la mà d’un braç estirat.

Marta Borreguero, Òmnium cultural al Barcelonès Nord.