Estanis Alcover

França és un pou de sorpreses en el món de la política. Les característiques de l’estat francès són que és una república, dirigida per un govern en interès de tots, i una democràcia on el poble és sobirà.

En el món local, el rostre i la veu de la República està en mans dels alcaldes. La funció és cabdal, de tal manera que els francesos disposen de dues guies per a l’estricta funció de ser alcalde.

Aquí, a Catalunya, tenim normatives. Tot el país és ple de normatives i, naturalment, de requisits. Tenim la normativa, que parteix de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i els requisits per ser alcalde. A França he detectat dues guies:

La Guia de l’Alcalde, elaborada i editada per la República Francesa, i la de l’AMIF (Associació d’Alcaldes d’Îl