És significatiu que l’article 20 de la Constitució Espanyola reculli el dret a la informació. De fet, és un dret fonamental que han de tenir tots els ciutadans que volen viure en una democràcia. No obstant això, la potestat d’informar i de ser informat la donem massa sovint per suposada, sobretot els més joves. No hem de retrocedir gaires anys, però, per recordar temps en què només existia un mitjà de comunicació i un únic missatge. Com en tantes altres coses de la vida, no valorem prou la normalitat en què vivim avui dia la circulació d’informació; ans al contrari, acostumem a criticar els mitjans per ser afins a unes idees o a unes altres. Com més informació i emissors tinguem, més lliures i autosuficients serem; i un país no és una democràcia plena si només té uns mitjans de comunicació forts d’àmbit estatal o nacional. Cal, sobretot, que tinguem accés a uns mitjans de comunicació local professionals. Només així podrem afirmar que aquest article es compleix a la perfecció i que no és paper mullat, com passa amb d’altres (per exemple, el que fa referència al dret a tenir un habitatge digne). Aprofitant el trentè aniversari de la ràdio municipal, Ràdio Ciutat de Badalona, a qui felicitem des d’aquestes línies, és convenient encoratjar els mitjans de comunicació local que cada dia aixequen la persiana amb il·lusió. Plegats aconsegueixen que un dels pilars del nostre sistema polític, la democràcia, no trontolli.