Les associacions veïnals van tenir un paper fonamental durant els últims anys de la dictadura franquista i també en els primers anys del procés de transició democràtica, lluitant per la millora de l’espai públic i la dotació d’equipaments als barris. No hem d’oblidar-nos que l’especulació urbanística i depredadora dels poders econòmics, amb la complicitat de les administracions subordinades als interessos de les constructores, construïa habitatges en qualsevol espai lliure i s’oblidava dels equipaments i serveis necessaris per garantir les necessitats bàsiques dels nous habitants.

Avui dia, el paper d’aquestes associacions sembla haver perdut força i rellevància, ja que el veïnat no els dona el suport ni la participació que mereixen.

No obstant això, les associacions veïnals continuen sent un referent comunitari i un agent actiu en la defensa dels interessos col·lectius, la prevenció de l’abandonament i la degradació dels barris i la promoció de la qualitat de vida.

A Badalona, les associacions veïnals, malgrat les dificultats i els entrebancs, continuen sent un element clau per a la defensa dels interessos i les necessitats dels barris de la ciutat.

A tots els barris, continuen lluitant per aconseguir que l’administració els escolti i els doti d’infraestructures i serveis adequats. Ara bé, també és cert que el nombre de persones que participen en aquestes entitats ha disminuït molt respecte al passat, i això en dificulta la tasca.

Per això, és important que el veïnat s’impliqui més en les activitats i les reivindicacions de les associacions, ja que només així es podrà millorar la qualitat de vida dels barris. A més, si tots col·laborem en el manteniment i l’embelliment de l’espai comú, el barri serà un lloc més acollidor i agradable per a tothom.

Les associacions veïnals són la veu del veïnat, però necessiten el suport i la participació de tots per fer-se sentir i, sobretot, cal el reconeixement de l’administració per la tasca subsidiària que fan.

Ningú no coneix millor les necessitats i els problemes que existeixen a un barri que el seu veïnat. Per això, l’administració ha de valorar la feina que fan les associacions veïnals i escoltar-les i ajudar-les en la seva tasca de millora i manteniment del seu territori.

A Canyadó, el veïnat és el nostre tresor més preuat, un veïnat compromès i solidari, com també ho és l’espai comú. Són moltes les persones que compartim experiències comunes, el nostre compromís per millorar el barri i també els problemes i les dificultats per aconseguir-ho.

Des de l’Associació Veïnal de Canyadó es treballa perquè els veïns i les veïnes siguin els protagonistes de les millores del barri, ja que volem que el barri sigui un lloc on es fomenti la cohesió social i que siguin els veïns i veïnes qui el cuidin, el millorin i el facin més solidari i participatiu.

Volem que el veïnat sigui l’autèntic protagonista de la millora de la qualitat de vida, la sostenibilitat, la igualtat i la solidaritat.

Per aquest motiu, també s’organitzen festes populars, ja que són una oportunitat per fomentar la convivència i la cohesió social en el barri. A través d’activitats culturals, lúdiques i participatives, es pot crear un espai de trobada i intercanvi entre els veïns i veïnes de diferents edats, orígens i interessos.

Les festes populars també contribueixen a reforçar la identitat i el sentiment de pertinença al barri, així com a recuperar i difondre’n el patrimoni històric, artístic i natural. Per això, des de l’Associació Veïnal, s’impulsen i es dona suport a les iniciatives proposades per qualsevol entitat del barri per contribuir a la millora de la qualitat de vida del veïnat.

Tanmateix, cal que l’Ajuntament faciliti els recursos i els permisos necessaris, i l’AV vetllarà perquè totes les activitats es desenvolupin amb seguretat i respecte.
Creiem que les festes populars són una forma d’enriquir la vida cultural i social del nostre barri, i de millorar la vida dels seus habitants.

Actualment, apostem per projectes com les comunitats energètiques, que ens permeten generar i consumir energia renovable de forma col·lectiva; la millora de la mobilitat i la recuperació d’espai per a vianants; les dones i els usos dels temps, que ens ajuden a conciliar la vida laboral, familiar i personal; l’atenció a la gent gran o la millora de la participació ciutadana, que ens dona veu i vot en les decisions que afecten el nostre entorn.

Creiem que així construirem un veïnat més cohesionat, més viu i més feliç.