Estanis

Per fi, els polítics municipals han pres una decisió que pot significar un canvi radical en l’administració de Badalona. Amb dos dits de front, s’ha reconegut que és millor deixar la política per a l’alcalde i els regidors i la gestió per a un director executiu, o gerent o, el nom de moda, un CEO (que en anglès significa Chief Executive Officer).

Certament, el paper i les responsabilitats del CEO de l’Ajuntament s’estableixen sobre manera en les seccions rellevants de la Llei de govern local i en els contractes individuals, però el càrrec presenta molts reptes únics que es relacionen específicament amb el funcionament d’un ajuntament com a empresa.

Ara bé, una de les qüestions clau per a la persona escollida serà el risc polític inherent a la política del govern local. La capacitat del futur CEO de separar-se de la política electoral mentre es mantingui políticament sensible serà un factor de mèrit per contribuir que faci la seva feina amb èxit i Badalona en surti la gran beneficiària. Aquest CEO que s’escollirà haurà d’estar orientat a la política, però no als polítics. Sense aquest equilibri pot haver-hi conseqüències negatives, ja que les disputes polítiques poden ser una causa important de la rotació del CEO que contribueixi a la seva renúncia abans de la finalització del contracte. No serà gens fàcil mantenir el to amb uns polítics que, en la seva majoria, no disposen de formació suficient per fer de motor de departaments tan dispars i exigents com els de l’Ajuntament badaloní: Impuls de Ciutat i Reconstrucció Covid; Hisenda, Recursos Interns i Personal; Govern i Seguretat Ciutadana; Territori, Habitatge, Esports i Salut, etc.

Per tot plegat, no serà fàcil ni l’elecció ni la posterior tasca de qui serà el nou director executiu, gerent o CEO de l’Ajuntament de Badalona. Haurà de ser capaç de transmetre la visió i els valors cap a dins (alts càrrecs) i cap a fora, ciutadania i proveïdors, principalment. Estan escrites algunes qualitats que ajuden a una bona funció d’un CEO a l’Ajuntament. Són: capacitat organitzativa; bona comunicació; empatia; capacitat d’escolta activa; saber com delegar; capacitat per donar i rebre feedback.

Cal que càrrecs i funcionaris treballin orientats a fites més grans que les actuals, sobretot aixecant el seu ànim amb una organització a imatge i semblança d’una gran empresa. Cal acabar amb el descontentament i la falta de motivació, trobar l’equilibri, oferir incentius professionals… I guanyar-se la seva confiança tot oferint dignitat i futur, valorant la formació i actitud de cadascun dels treballadors.

Tot el funcionariat haurà d’estar implicat en la nova organització, la distribució i la supervisió de tasques entre els responsables de departaments. L’alcalde i els regidors, a fer política municipal. Fora fer-ho tot a dit.