Hem escrit cartes al srs Serra, Ex-alcalde de Badalona,Sr. Falco, ex-regidor, guardia urbana, mossos. Hem notificat a l´ajuntament amb una instancia el cas que ens trobem amb tota la documentació que tenim,etc. L´octubre de l´any passat, en un reportatge de la RTB(tenim copia), el Sr. ELISEO PINTOR, adjunt a urbanisme, va declarar publicament que l´ajuntament de Badalona no autoritza que un pati interior s´utilitzi com a “Terraza” pública. Els agrairía profundament que el Sr. Pintor, coneixedor de la normativa vigent,em

fes arrivar l´article per el cual no es pot autoritzar com a públic un pati privat, amb les conseqüencies de soroll que tot aixo comporta. Molt agrait.

Joan Rodón