És d’una gran preocupació el sistema d’introducció de notes a Secundària d’aquest final de curs. La plataforma del Departament d’Educació a tal efecte, Esfera, està manifestant aquesta setmana molts problemes.

Per una banda, no hi ha alguns alumnes a les llistes, per l’altra falten grups d’estudiants. El més greu és que sovint no guarda les notes un cop introduïdes, o pitjor encara, es penja durant el teclejat d’aquestes.

Tot plegat allarga la feina dels docents. Això ha fet que alguns instituts s’estiguin plantejant posposar la publicació i lliurament de notes. Això passa quan es va dir que l’avaluació per competències d’aquests butlletins havia de ser la gran millora per als instituts. Cal afegir que l’anterior plataforma, el SAGA, també pecava dels mateixos problemes.

És cert que la nova i l’antiga plataforma per tal d’introduir notes no han fallat per una manca de recursos sinó per un disseny insuficient i ple de paradoxes que estan patint els professors de secundària. Per aquesta raó hi va haver una queixa durant l’última mesa sectorial, des de la qual no s’ha rebut cap argumentació adient. Podríem dir que el Departament té pressa en fer reformes a curt termini i l’educació no se la pot millorar amb mesures immediates. Aquesta nova manera d’introduir notes no ha estat acordada ni publicada amb temps suficient. Els canvis sota la política d’innovacions d’Educació semblen més una alteració del sistema educatiu que no pas una millora real en ensenyament. Avançar cap al futur no vol dir repetir els errors passats.