En l’Assemblea Mundial de Governs Locals i Regionals del 2020 (WUF10) es van sentir veus metropolitanes i d’aliances entre ciutats. Recordem que la trobada es va centrar en com la urbanització forma i es forma amb la cultura i el patrimoni, i en l’inici d’estudi d’associacions i iniciatives globals per a una urbanització sostenible.

Entre les principals declaracions i consens de l’assemblea de l’any passat, en destaco quatre: I. La urbanització sostenible no pot funcionar si no és sensible a la cultura. II. La planificació urbana integrada significa incorporar també la cultura. III. La diversitat cultural és una font de solucions innovadores. I IV. El patrimoni no és una restricció, és una oportunitat.

Fruit dels acords de l’assemblea de governs locals, hem estat testimonis recentment de com Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs unien esforços per a una estratègia conjunta. Es tracta, en realitat, d’una aliança territorial que reclama reconeixement i suport a una subcomarca amb més de 400.000 persones. Una aliança que ha obtingut, a més, la benedicció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Res menys.

Els tres governs locals han entès que, sense el Consell Comarcal del Barcelonès des de fa dos anys, els seus municipis estan orfes d’una estructura institucional de coordinació entre ells i els ens locals de l’entorn. Una situació interpretada com una primera debilitat per afrontar els projectes de futur.

A finals de juny, en l’onzena Assemblea de Governs Locals i Regionals (WUF11), es tractarà, precisament, de transformar les nostres ciutats per assolir un futur urbà millor, posant en relleu un estat de preparació informada que proporcioni l’oportunitat d’anticipar canvis, corregir el curs d’acció si cal i ser més coneixedors de les diferents possibilitats que té el demà.

L’aliança dels tres municipis del Nord del Besòs està en línia amb les esmentades conferències WUF, en les quals es fa palès que les perspectives a llarg termini apunten cap a una urbanització sostenible que ha de proporcionar les bases i la prosperitat crucials per als esforços mundials per recuperar-nos millor, més fortament, més ecològicament, amb més seguretat i intel·ligència, dels impactes de la pandèmia de la Covid-19, i aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible.

És una evidència que, un cop vistes –principalment a través de la lent dels reptes a abordar–, les zones urbanes són ara crucials per garantir futurs econòmics, socials i ambientals sostenibles, imprescindibles ja en la nostra subcomarca.

Celebrem l’aliança entre Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Proporcionarà més visions i claredat sobre el futur d’aquestes tres ciutats germanes en funció de les tendències, desafiaments i oportunitats existents, així com de les condicions pertorbadores, incloses les valuoses lliçons que les tres ciutats han après de la pandèmia en curs. De la taula de treball de la nova aliança, en sortiran formes amb les quals les tres poblacions poden estar més ben preparades per abordar aquest futur necessàriament millor i imprescindible.

Pujar al tren del futur és un repte en el qual Badalona accepta finalment el combat. Com a mostra, l’estrena badalonina a la Mobile Week, enguany amb el lema ‘Tecnologia per a la ciutadania’, perquè, segons els organitzadors, “ha arribat el moment de traspassar la pantalla”. El Mobile Week 2021 oferirà a Badalona tres metes: la protecció de la nostra privacitat i dades a internet, les habilitats professionals digitals que demana el mercat i el paper de la tecnologia en les crisis, fins i tot apostant per la quàntica.

És un gust i una satisfacció que Badalona faci aquests gestos i assoleixi les eines per ser una ciutat òptima de cara al demà. Si no es torça, la simbiosi Ajuntament-Restarting Badalona és també una bona ajuda per fer bo el camí.