Dues dones reunides

Foto: Arxiu

L’Oficina de Polítiques Socials de l’AMB va presentar al Bizbarcelona 2021, la fira de la innovació i el talent, dues noves eines de suport dirigides als equips tècnics que treballen en l’àmbit de l’ocupació. Es tracta del mapa d’inclusió laboral i del mapa ocupacional.

Pel que fa al mapa d’inclusió laboral està pensat per al col·lectiu de persones amb discapacitat i vol afavorir, així, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats al territori metropolità. L’eina, doncs, recull els recursos existents i permet la visualització en un mapa que geocalitza el servei, diferenciant el tipus d’entitat, el col·lectiu al qual va destinat, la tipologia de servei o el programa de què es tracta. Aquest mapa ha estat desenvolupat amb la col·laboració de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), una entitat de referència experta en la intermediació laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat. L’Oficina de Polítiques Socials i la FETEC mantenen oberta una línia de col·laboració en diferents temàtiques, com ara l’ocupació i l’accessibilitat.

L’objectiu d’aquesta col·laboració és donar suport als serveis municipals en allò que té a veure amb l’atenció i l’acompanyament del col·lectiu de persones amb discapacitat i el foment de la igualtat d’oportunitats en la societat.

En el cas del mapa ocupacional, es tracta d’una eina que ofereix informació interactiva sobre la situació i l’evolució del mercat de treball i l’oferta de serveis, per tal de donar suport als equips tècnics en els processos de planificació i implementació de les polítiques d’ocupació.

Per aconseguir una gran precisió, aquest mapa fa servir tècniques d’intel·ligència artificial, cosa que li permet analitzar i presentar informes a partir de cinc variables diferents: contractes, atur, demandants d’ocupació, ofertes d’ocupació i oferta formativa. Cal destacar que permet fer una selecció d’un municipi o un àmbit territorial de referència i fer comparatives amb altres municipis i àmbit territorials. Tot plegat es complementa amb una relació de webs de serveis i recursos ocupacionals.