Obres Passeig Montgat

La presència de sòls contaminants va aturar les obres. Foto: Aj. de Montgat

L’any 2022 acabarà amb el passeig marítim de Montgat tal com va començar, amb les obres d’ampliació aturades, segons informa l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’Ajuntament va explicar a principis d’aquesta setmana que les obres del nou passeig marítim a la zona de la llotja de pescadors no es reprendrien mentre duri l’estiu. El motiu, evitar que convisquessin les obres amb la mobilitat pròpia de l’estiu.

La cronologia de l’obra d’ampliació del passeig marítim es remunta al 28 d’octubre de 2021, data en què van començar les obres. Les primeres tasques van consistir en excavacions en un talús existent per fer espai per col·locar el nou edifici de l’escola de vela. Va ser aleshores quan va aparèixer el material contaminat i quan es van aturar les obres, el 31 de desembre.

Durant els següents mesos es van tapar els terrenys excavats per impedir que la pluja i es va fer un tancament perimetral per impedir-ne l’accés. L’AMB assegura que van realitzar les analítiques i els estudis per estimar la contaminació real durant el primer trimestre de l’any.

El passat dimarts 5 de juliol, l’AMB va presentar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) tres documents definitius: l’anàlisi de la qualitat del sòl, l’anàlisi de riscos a tercers i la proposta de neteja.

A l’espera de la validació d’aquests informes per part de l’ARC, l’Àrea Metropolitana informa que farà una proposta de descontaminació que preveuen licitar cap a la tardor. L’AMB preveu, doncs, que les obres es reprenguin a finals d’aquest any o principis del que ve.