Només 17 dels 911 carrers, places o passatges que té la ciutat de Badalona porten el nom d’alguna personalitat femenina, segons un estudi que acaba de fer l’antropòloga especialista en gènere Maria Morón. El 56% dels nostres carrers tenen noms en honor a fets històrics, accidents geogràfics o ciutats, mentre el 44% restant està dedicat a personatges rellevants. D’aquest darrer grup, el 88% són homes i només el 12% estan dedicats a dones. En xifres absolutes, 23 carrers estan dedicats a verges o monges, mentre que els dedicats a personatges històrics es redueix a només 17, una xifra que sorprén més encara quan hi ha noms de carrers repetits. Per a Morón, la invisibilitat històrica de les dones és “molt preocupant”, ja que hi ha molts personatges femenints mereixedors d’un carrer o plaça, i acusa a l’ajuntament d’estar en deute amb el gènere femení i de no fer polítiuques de gènere transversals. “A Barcelona el grup de pressió que han fet grups feministes han aconseguit triplicar el número de carrers dedicats a dones en la darrera dècada. És una llàstima que no hagi passat encara això aquí”, sentencia Morón.