L’Ajuntament de Badalona imposarà sancions de fins a 500.000 euros als propietaris de pisos pastera i pensions il·legals. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha recordat que, segons la llei, l’ajuntament és competent en matèria d’habitatge per iniciar, tramitar i imposar sancions administratives. “La imposició de sancions és una possibilitat que fins ara no s’havia utilitzat i que el govern de Badalona pensa convertir en un instrument fonamental per lluitar contra la sobreocupació d’habitatges”, ha afegit Albiol.
Segons un informe de la Guàrdia Urbana, un nombre significatiu dels pisos sobreocupats a la ciutat són propietat d’entitats financeres. L’alcalde ha assegurat que no permetrà que aquestes entitats mirin cap a un altre cantó mentre pisos que tenen embargats estan sobreocupats.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Badalona ha decidt començar a sancionar als promotors i responsables de l’explotació econòmica d’immobles que es consideren infrahabitatges, com la pensió que es va precintar fa dues setmanes a Lloreda. El propietari d’aquest local ha estat sancionat amb una multa de 10.000 euros.