La fàbrica de Badalona ha venut 30.000 kg de gelat. D. G.

La firma alimentària La Fageda ha presentat la previsió de guanys de 2010 amb un balanç positiu. Tot i que la de postres continua sent la secció estrella, ha estat el departament de gelats el que ha crescut més. Això ha estat així gracies a la nova fàbrica de Badalona, situada al polígon de Bonavista, que ha venut els 30.000kg de gelat previstos. Una altra de les xifres destacades d’aquesta memòria és l’elevat nombre de treballadors amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental que ocupa l’empresa. Entre totes les seves fàbriques, inclosa la de Badalona, acull a 162 persones que pateixen discapacitat intel·lec­tual o malaltia mental crònica, d’un total de 278 treballadors.

En conjunt, La Fageda presenta un augment de facturació del 10% respecte l’exercici anterior, uns 10’7 milions d’euros aproximadament. La xifra d’inversions durant el 2010 va ser de 816.000 euros, dels quals prop de 60.000 han anat dirigits a actuacions relacionades amb el medi ambient.