L’assistència a les aules continua sent un problema malgrat els esforços per solucionar-lo.

L’alcalde Jordi Serra dona consells a una jove estudiant. Arxiu

Amb compte gotes i amb un esforç titànic. La plaga de l’absentisme a les aules es resisteix a tots els tractaments possibles. Per molts professionals educatius és una cursa de fons desagraïda i no sempre amb final feliç. Ja fa 3 anys que el Consorci Badalona Sud va impulsar el Pla de Suport a l’Escola­rització al centres educatius d’aquesta zona de la ciutat i l’estadística, en el cas de Sant Roc, registra millores molt minses. Segons les últimes dades, els absentistes han passat del 41,6% al 39,4% a l’escola pública Baldomer Solà i del 61% al 59,5% a l’escola l’Estonnac, tot i així aquest últim centre a la primà­ria hi hagut un repunt del 3%, per tant, en aquest cas els absentistes han augmentat.

El gerent del Consorci Badalona Sud, l’ens públic encarregat de la millora dels barris més desafavorits de la ciutat, assegura que la xacra de l’absentisme comença a traçar un camí “esperançador”. El gerent Miquel Dosta ha explicat que les dades globals constaten una millora notable en aquests últims anys: s’ha passat del 30% al 20%. Dosta ho atribueix a l’esforç del Departament d’Educació i els centres educatius, dels Serveis Socials i de diferents entitats de la zona Sud; també del mateix Consorci. A més, Dosta recorda que les dades no recullen les millores en el nombre de vegades que un alumne no va a classe. És a dir, les escoles consideren els absentistes a aquells alumnes que falten a classe sense justificació més del 10% dels dies lectius en un mes però les estadístiques no reflecteixen la lluita dia a dia, les millores insignificants dels escolars que rebaixen poc a poc el nombre de campanes, tot i la seva pràctica reiterada. Són els anomenats absentistes crònics o reincidents.

ELS REINCIDENTS

La preocupació per aquest perfil va arribar al punt de l’alarma el mes d’abril del 2008 quan es va veure que fracassaven els programes d’integració en deu famílies del barri de Sant Roc. El Departament d’Educació es va plantejar la construcció d’un equipament dedicat als absentistes crònics. Fins i tot, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) va anunciar la seva intenció de demanar a la Fiscalia de Menors perquè instés a un jutge castigar als pares que consentissin l’absentisme dels seus fills. Una demanda que ja s’havia fet al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. Davant l’amenaça de mà dura 7 de les famílies van recular i van portar els seus fills de l’escola i les tres famílies més conflictives han anat corregint el seu comportament. L’assumpte, de moment, només ha quedat en intencions.

El consorci Badalona Sud treballa per eradicar l’absentisme a les escoles de Sant Roc a través de diversos programes que no només se centren amb el paper de les integradores social, sinó que fomenten l’accés a les aules a través de la promoció d’altres alumnes que poden ser un model per a les futures generacions. En aquest sentit, amb el suport del Secretariat Gitano, s’ha aconseguit començar a generar una “autèntica legió de gitanos universitaris” per tal de fomentar l’accés als estudis de secundària d’aquest col·lectiu.