Un grup de nens participa en un taller de la Fundació Germina. Foto: @FGermina

Un de cada deu nens atesos per la Fundació Germina aquest 2020 ha patit maltractaments. Aquestes són les