Restarting

L’hotel Marina Badalona ha acollit el debat sobre l’habitatge. Foto: Línia Nord

L’accés a l’habitatge és un dels grans problemes que viu la societat des de fa uns anys i és un dels reptes més importants que tenen per davant les administracions per intentar revertir la manca d’habitatge de tota mena, però especialment el social i l’assequible. La magnitud de la problemàtica ha conduït l’entitat Restarting Badalona, una associació privada sense ànim de lucre oberta al