El consum d’aigua a Badalona a la baixa. Arxiu

L’estalvi en el consum d’aigua és una de les millors pràctiques ambientals dels badalonins. El dossier Dades ambientals. Ba­dalona 2009 revela que es manté la tendència a la baixa del consum d’aigua dels últims onze anys, que l’any 2009 arriba als nivells mínims de consum. Cada ciutadà consumeix una mitjana de 130,9 litres cada dia, una xifra que només 10 anys enrere era de 154,5. En dades agregades, l’any 2009 Badalona va consumir cada dia 28.738.532 litres d’aigua, que equivalen a unes dotze piscines olímpiques plenes d’aigua.

L’àmbit domèstic és on la reducció va ser més sensible, reduint en una dècada fins a 17 litres el consum d’aigua de cada ciutadà. Per la regidora de Medi Ambient i Mobilitat, Mercè Rius (CiU), aquest descens en el consum d’aigua s’explicaria essencialment per dues raons: en primer lloc perquè la ciutadania va mantenir el 2009 l’hàbit adquirit l’any anterior com a conseqüència de la sequera; en segon lloc, per la crisi que ha obligat a tancar un bon nombre d’empreses i comerços, amb la conseqüent reducció del consum d’aigua.

Aquestes dades certifiquen un esforç dels ciutadans per reduir el consum de l’aigua. Una pràctica que també se segueix des de l’administració. En a­quest sentit, l’any passat va continuar la tendència a l’alça amb l’aprofitament d’aigües freàtiques per regar parcs i jardins de la ciutat, i fer la neteja viària.

En relació a la qualitat de l’ai­gua de les platges de Badalona, l’informe conclou que la qualitat de l’aigua de Badalona és molt bona, superant els nivells de qualitat dels darrers anys. Sobre les dades de residus recollits a la platja i al mar, més de la meitat dels residus flotants són plàstics, seguit de les fustes naturals.

QUALITAT DE L’AIRE

L’altra cara de la moneda, però, és la mala qualitat de l’aire que es respira a Badalona. El 2009 va empitjorar la qualitat de l’aire en relació als tres últims anys i l’objectiu de la ciutat passa ara per disminuir els nivells de diòxid de nitrogen, partícules en suspensió i ozó.

L’informe determina que el més preocupant són els nivells de diòxid de nitrogen que van superar l’any passat els límits recomanats per a la salut per culpa del trànsit de vehicles i, en menor proporció, de les indústries que consumeixen combustibles fòssils. A més, l’infor­- me alerta que l’evolució en els índexs de diòxid de nitrogen avança en el sentit contrari a la tendència desitjada. Pel que fa a altres elements, com les par­tícules en suspensió, el monòxid de carboni i el diòxid de sobre, la reducció s’ha estancat, mentre que s’han detectat també petits increments d’ozó.

Pel que fa a aquesta contaminació atmosfèrica, Rius es mos­tra confiada que amb l’estrena del metro i el replantejament de la xarxa d’autobusos els índex millorin. Alerta, però, que la reducció de la contaminació no ha de procedir només d’una mobilitat més sostenible, sinó que tothom a títol individual ha d’apostar per reduir el consum energètic.

MÉS DADES

En relació a la mobilitat, el 2009 es va trencar la tendència a l’augment del nombre d’usuaris del transport públic experimentat els darrers anys. L’autobús, el metro, el tren i el tramvia són, en aquest ordre, els mitjans de transport més utilitzats pels badalonins.

D’altra banda, el 2009 va disminuir lleugerament la producció de residus sòlids respecte el 2008 tot i que els índexs encara es mantenen per sobre del desitjable. En tot cas, la producció de residus de Badalona està per sota dels valors de la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.