Els voltants de Torre Codina s’estan omplint d’horts. Ajuntament

Badalona ha fet un pas endavant pel que fa a cultius ecològics. Aquesta setmana entren en funcionament els nous horts urbans en uns espais que l’Ajuntament ha condicionat amb aquesta fi. Un d’aquests espais, el més gran, és el de Torre Codina, la finca municipal on s’han habilitat disset parcel·les d’horts, ampliant així l’oferta existent d’horts en aquesta propietat. A banda, hi ha també tretze feixes agrícoles al Centre Cívic de Can Cabanyes. En aquesta finca municipal s’ha aprofitat un espai que ja s’havia dedicat a l’horta amb anterioritat. Tots dos espais han estat habilitats per tal que se’ls pugui regar amb aigua de mina, de manera que no hi hagi un malbaratament d’aigua potable per al manteniment d’aquestes parcel·les.

ELS USUARIS

Escollides despres d’un procés d’adjudicació, són trenta les persones a les quals els han estat atorgats aquests espais on podran conrear aliments amb criteris d’agricultura ecològica.

Torre Codina. Ajuntament

Malgrat que el procés d’atorgament d’un hort s’ha tancat amb aquestes adjudicacions fins que tornin a haver-hi parcel·les disponibles, les persones a qui interessi optar a un dels horts han de complir una sèrie de requisits: d’una banda, cal tenir com a mínim seixanta anys, ja que d’aquesta manera es brinda un entreteniment a les persones grans, amb les connotacions socials que això comporta pel seu benefici. D’altra banda, és imprescindible no exercir cap activitat de caràcter laboral, així com estar empadronat a Badalona des de fa, com a mínim un any. A més, no es pot ser titular de cap altre llicència municipal pel conreu d’horts ni trobar-se empadronat amb cap altre persona que sigui titular d’una d’aquestes llicències. Aquest programa d’horts urbans, que correspon a l’Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona i que està adreçat a les persones majors de seixanta anys, s’enmarca dins un projecte per promocionar l’agricultura ecològica a la ciutat. En aquest programa més global hi participen activament vint-i-un centres educatius badalonins amb hort escolar a les seves dependències. Així es fa arribar aquesta vessant de l’agricultura a grans i a petits, i se’n fa promoció per tal que arreli al màxim.

La regidora de Medi Ambient i Mobilitat, Mercè Rius, ha destacat que des del consistori la intenció és anar buscant nous espais dins de la ciutat on poder habilitar més horts urbans, ja que hi ha una demanda important per part de la gent. També ha afirmat que, a banda de dignificar alguns espais, aquesta iniciativa també té una vessant social molt important.

L’agricultura ecològica es basa en l’equilibri del sòl i en la no utilització de productes químics, amb el consegüent manteniment intacte de les propietats de les hortalisses conreades, que no es veuen afectades per productes tòxics i tenen un creixement més natural. A més, aquest tipus d’agricultura millora l’estructura i la qualitat del sòl i no contamina ni l’aire ni les aigües del subsòl.